Cihelka

LP Cihelka Blatno,
Hlinsko

49.7532131N, 15.9298569E

Orlovna

Orlovna & Prostor kolem Orlovny,
Na Řekách 1109, Hlinsko

49.7612261N, 15.9056308E

Zobrazit Google mapy